Triky a tipy pre manželský život

Ľudia väčšinou uzavierajú manželstvo z lásky. Niekedy je to z menej šťastných dôvodov, a to buď z povinnosti – keď sa páru nečakane podarí urobiť si dieťatko, alebo ako sa zvykne hovoriť je to z núdze cnosť, napríklad v prípade, keď už …