Najkvalitnejšie betónové ploty

Ako stavať betonove ploty? Na betónové ploty sa zväčša používajú dvojdierové duté tenkostenné betónové tvárnice, štiepané z väčších betónových blokov. Pri ich výrobe sa tvarovky štiepajú z jednej, dvoch, troch alebo aj všetkých štyroch bočných